[GIMP] White "Glow" Behind Black Text?

Printable View