Conversation Between Clercon and Draugen

1 Visitor Messages

  1. Tjenare Clercon!

    Jag gillar din karta som satan! Såg att en Italienare frågade om han fick använda den, nu tänkte jag fråga samma sak och om den finns utan ländernas namn utsatta?

    Maila mig gärna: Sepultura_brasil@hotmail.com
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1